SRPSKI JEZIK

Nacionalni jezici i dalje predstavljaju osnovu identiteta svake nacije, te u tom smislu, ni srpski jezik ne čini izuzetak.

Srpski jezik

Jezik, kao osnovno sredstvo komunikacije među ljudima, ima mnoštvo varijanti,
a osobine srpskog jezika, svrstavaju ga u grupu slovenskih jezika, indoevropske porodice naroda.
Poznavanje maternjeg jezika, predstavlja osnov naše opšte kulture, ali i osnov za sva druga znanja koja stičemo tokom života.


Kurs Srpskog jezika

Studio ’’Magister’’, nudi kurseve srpskog jezika, koji prate program za izvođenje nastave srpskog jezika u osnovnim i srednjim školama, kao i posebne kurseve za studente Filološkog fakulteta, odsek Srpski jezik i književnost.

Mlad i stručan tim naših predavača, objasniće vam sve oblasti vezane za upoznavanje sa jezikom koji svakodnevno koristimo: morfologija, sintaksa, gramatika, fonetika.

Naš tim preneće vam sva raspoloživa znanja, kako bi ste na najbolji način shvatili ovu oblast.

Takođe, kako program srpskog jezika za srednje škole stavlja akcenat na književnost, naši predavači su apsolutno osposobljeni da prenesu znanja i upoznaju vas sa književnom literaturom, kako domaćom, tako i inostranom, prevedenoj na srpski jezik.


Magister

Moderan pristup jeziku, savremena nastavna sredstva, omogućiće da lakše savladate jezičku problematiku.


Studio za savremenu edukaciju MAGISTER

Pronađite idealan kurs koji zadovoljava vaše potrebe

Srpska gramatika spada u jednu od težih, pa je tako i sam pravopis potrebno učiti po određenim pravilima i propisima. Srpski jezik pripada grupi slovenskih jezika i službeno pismo koje se u Srbiji koristi je ćirilično. Ipak, svi vokali, ali i konsonanti mogu se napisati i latiničnim pismom.

Današnji brz tempo života i brza komunikacija, naročito putem društvenih mreža ostavljaju nezamislive posledice na upotrebi jezika. U svakodnevnom govoru, u proseku upotrebljavamo 30 000 reči, a najnovija istraživanja su poražavajuća, pokazala su da mladi u Srbiji koriste samo 2 000 reči. 

KONTAKTIRAJTE NAS