HEMIJA

Investiranje u obrazovanje predstavlja investiranje u razvoj individualne ličnosti.

Hemija

Hemija je prirodna i eksperimentalna nauka. Veoma je bliska i povezana sa naukama: matematika, fizika,
farmacija, medicina. Hemija predstavlja jednu od elementarnih nauka. Njeno izučavanje učenici započinju u kasnijim
razredima osnovne škole, a u zavisnosti od izbora daljeg školovanja može ih pratiti u srednjoj školi, zatim i na fakultetu.
Programi su organizovani na način da su koordinisani sa potrebama svakog polaznika.


Program kurseva hemije

Mlad i stručan tim studija ’’Magister’’, apsolutno je posvećen cilju da svoja znanja prenese slušaocima, što će doprineti boljem razumevanju mesta i uloge hemije, kako u nauci, tako i u svakodnevnom životu.

Da bi ste otkrili zakone na kojima počiva hemija, studio ’’Magister’’, vam nudi kurseve kojima ćete znatno unaprediti nivo znanja iz ove oblasti. Organska hemija, neorganska hemija, biohemija, fizička hemija…samo su neke od oblasti koje pokrivaju naši kursevi.

Naš tim preneće vam sva raspoloživa znanja, kako bi ste na najbolji način shvatili ovu oblast.

Kurs hemije je posebno namenjen učenicima osnovnih i srednjih škola, kao i studentima, ali i svim ostalim licima koji se bave nekom oblašću vezanoj za specifična znanja iz hemije. U zavisnosti od stepena postojećih znanja, nudimo i mogućnost individualnog rada.


Magister

Iskustvo u podučavanju, kao i edukacija o savremenim metodama poslovanja,
našeg tima predavača, garantuje uspeh u ostvarivanju plana i programa kurseva koje nudimo.
Negujemo uvođenje novih, savremenih metoda savlađivanja programa, uz psihološku podršku naših stručnjaka,
naprednije i zanimljivije sticanje znanja, uz interaktivan odnos učenik-predavač.


Studio za savremenu edukaciju MAGISTER

Pronađite idealan kurs koji zadovoljava vaše potrebe

Napor da se dođe do saznanja od čega je sastavljena supstanca, dovela je donastanka hemije, nauke koja se bavi proučavanjem građe, osobina i promena supstanci.

Neuspevajući da odgonetnu ovo važno pitanje, kojim su se bavili još prvobitni filozofi, dugo je vladalo mišljenje da su sve stvari sastavljene od četiri osnovna elementa: vode, vatre, zemlje i vazduha. Iako su još filozofi Leukip i Demokrit otkrili da se supstanca sastoji od atoma, bilo je potrebno još mnogo vremena da se njihova teorija potvrdi.

Kada je to i učinjeno, bio je to neverovatan doprinos nauci koji je doveo do neverovatnog progresa u današnje vreme. 

KONTAKTIRAJTE NAS