MATEMATIKA

Investiranje u obrazovanje predstavlja investiranje u razvoj individualne ličnosti.

Matematika

Iskustvo u podučavanju, kao i edukacija o savremenim metodama poslovanja,
našeg tima predavača, garantuje uspeh u ostvarivanju plana i programa kurseva koje nudimo.
Programi su organizovani na način da su koordinisani sa potrebama svakog polaznika.


Program matematičkih kurseva

Mlad i stručan tim studija ’’Magister’’, apsolutno je posvećen cilju da svoja znanja prenese slušaocima, što će doprineti boljem razumevanju mesta i uloge matematike, kako u nauci, tako i u svakodnevnom životu.

Program matematičkih kurseva u potpunosti prati program za izvođenje nastave matematike u osnovnim i srednjim školama, dok kursevi matemetike za fakultete prate posebni specijalizovani programi.

Kursevi pokrivaju sve matematičke oblasti: geometrija, algebra, analiza, aritmetika, kombinatorika, teorija skupova, statistika…

Svaki kurs je prilagodjen nivou i stepenu postojećih matematičkih znanja polaznika, a postoji i mogućnost dopunskog rada kroz individualne časove.


Magister

Iskustvo u podučavanju, kao i edukacija o savremenim metodama poslovanja,
našeg tima predavača, garantuje uspeh u ostvarivanju plana i programa kurseva koje nudimo.
Negujemo uvođenje novih, savremenih metoda savlađivanja programa, uz psihološku podršku naših stručnjaka,
naprednije i zanimljivije sticanje znanja, uz interaktivan odnos učenik-predavač.


Studio za savremenu edukaciju MAGISTER

Pronađite idealan kurs koji zadovoljava vaše potrebe

’’Pri obučavanju dece neophodno je težiti ka tome da se kod njih postepeno sjedinjuje znanje sa umenjem. Izgleda da je od svih nauka jedino matematika sposobna da u potpunosti zadovolji ovaj zahtev’’, govorio je jedan od najvećih filozofa Imanuel Kant.

Polazeći od ovog stanovišta, studio ’’Magister’’, nudi svojim polaznicima obuku, koja će ih osposobiti da stečena matematička znanja mogu primeniti u svim oblastima života. 

KONTAKTIRAJTE NAS